?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

1. השוואה זה טבעי , כולם עושים את זה.
חשוב להשוואות הישגים של אותו התאום ביחס לאתמול, לא ביחס לתאום השני
2. לזכור שחשוב לראות את התהליך ולא התוצאה
3.תור !! לעשות דברים בתורות. ילדים אוהבים תורות כי זה עושה דברים ברורים וצפוים
4. להגדיר מקומות קבועים (סלקל, רכב, שולחן)
5. לדאוג לרכוש נפרד ולמרחב נפרד לכל אחד מהתאומים
ספר לבד על המרבד
6. להגדיר את הקשר בניהם כאינטרקציה ולא כמריבה
7. לדאוג לחברים נפרדים (אחרי גיל 4) ומחמאות נפרדות
8 מאמרים באתר תאומים ומשפחה
9. לזכור שאחים רבים בשביל תשומת לב של ההורים
10. לשקול הפרדה לא לפני גיל 4.
המלצה בגיל של כיתה א בגלל התפתחות חברתית.